Tilmeld dig og få viden du kan bruge til noget

Hver måned udgiver vi Jumitech Fokus, som indeholder tips og viden du kan bruge i din arbejdsdag. 

Du finder altid Månedens DALI Tip, der giver dig konkrete løsninger til hvor og hvordan du benytter DALI komponenter


Jumitech ApS har igennem mange år haft et godt samarbejde med de førende el-grossister.

Kontakt derfor din lokale el-grossist og køb de ønskede produkter igennem dem.

Er du i tvivl omkring hvilke produkter som er mest optimale til din opgave, så lad os endelig hjælpe dig, inden du kontakter el-grossisten.

© JUMITECH 2020

Snedkervej 2B, DK-4600 Køge   Telefon +45 2020 5254